NIK o aptekach szpitalnych - zaniedbania mogą zagrażać bezpieczeństwu

NIK o aptekach szpitalnych - zaniedbania mogą zagrażać bezpieczeństwu

Opublikowany

NIK skontrolował wybrane apteki szpitalne. Wyniki kontroli nie napawają optymizmem. Zastrzeżenia są praktycznie w każdym z weryfikowanych obszarów. 

Jak wskazuje na swojej stronie internetowej NIK "szpitale prowadzące apteki i działy farmacji szpitalnej słabo wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków. Wyniki kontroli w wybranych wielkopolskich lecznicach wskazały nieprawidłowości zarówno formalne, związane z wyposażeniem, jak i merytoryczne dotyczące przechowywania i obrotu lekami, w tym także psychotropowymi".

Problemami jakie wykazał NIK są:
- brak spełnienia ustawowych wymogów dotyczących lokalu apteki oraz jej wyposażenia
- nieprawidłowa gospodarka lekowa
- nieodpowiednie wyposażenie
- niewłaściwe postępowanie z produktami leczniczymi, w tym lekami psychotropowymi
- nieprawidłowe przechowywanie leków

W celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości NIK wnioskowała do dyrektorów szpitali m.in. o:
- wzmocnienie nadzoru nad działalnością aptek szpitalnych,
- prowadzenie kompletnej dokumentacji leków i produktów leczniczych, przekazanych do utylizacji,  
- prawidłowe ewidencjonowanie  leków otrzymywanych w formie bezpłatnych próbek oraz prawidłowe określanie ich wartości,
- podjęcia działań w celu prawidłowej organizacji lokalu apteki i właściwego jego wyposażenia,
- opracowanie zasad wydawania produktów leczniczych na oddziały lub pacjentom.
Źrodło: NIK - kliknij tutaj

Kopiuj tekst

Udostępnij

Pacjent to nie klient, aptekarz to nie sprzedawca pietruszki

Mariusz Polikowicz z NRA wyjaśnia w TV Trwam powody,  dla których obecny projekt prawa farmaceutycznego ma taki, a nie inny kształt.