Projekt ograniczeń w sprzedaży leków poza aptekami

Projekt ograniczeń w sprzedaży leków poza aptekami

Opublikowany

Do konsultacji publicznych trafił projekt zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

To kolejny krok naprzód w kwestii ograniczenia niebezpiecznego, nielimitowanego dostępu do produktów leczniczych w miejscach w których pacjent nie ma zagwarantowanej ani porady farmaceutycznej, ani również pewności, że leki są właściwie przechowywane. 
Celem przedmiotowej nowelizacji jest modyfikacja dotychczas obowiązujących kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego oraz sklepach ogólnodostępnych - zarówno pod kątem zawartości substancji czynnej w preparacie jak i wielkości opakowania w jakim jest on jednorazowo dostępny.
Projekt uwzględnia postulaty Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz producentów leków o kategorii dostępności OTC.  Kryteria które podlegały modyfikacji, zostały ustalone z uwzględnieniem postępu naukowego oraz wniosków ekspertów reprezentujących różne specjalności medyczne.
Niniejszy projekt zakłada również, że do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego nie mogą być dopuszczone produkty lecznicze, których niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania.
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Projektodawca przewidział jednak stopniową, ewolucyjną asymilację przedsiębiorców do nowego stanu prawnego, co ma zostać osiągnięte dzięki temu, że przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów, ww. przedsiębiorcy będą mieli prawo prowadzenia obrotu produktami leczniczymi innymi, niż spełniające wymagania stawiane przez znowelizowane kryteria (przy czym w zakresie asortymentowym nie szerszym niż ten, jaki wynika z dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Więcej informacji - kliknij tutaj

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
RAPORT - Pozaapteczny obrót lekami OTC

temu

Polska wyróżnia się negatywnie na tle innych krajów brakiem  ograniczeń dotyczących maksymalnych ilości bądź dawek leków  sprzedawanych w placówkach innych niż aptek - wskazuje Stowarzyszenie Leki tylko z Apteki publikując obszerny raport na temat pozaaptecznego obrotu lekami. 
Nowela przeciwdziałająca wywozowi leków weszła w życie

temu

Wytwórcy i importerzy produktów leczniczych oraz przedsiębiorcy prowadzący hurtownię farmaceutyczną mają czas do 14 lipca na przekazanie GIF pełnej i aktualnej listy środków transportu.
Nowy wyrok w sprawie niedozwolonej reklamy aptek

temu

Reklamy leków i aptek nie można uznać za działalność jednoznacznie nakierowaną na dobro pacjentów. W ramach prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony zdrowia powinny bowiem funkcjonować mechanizmy, które pozwalają na zakup leków wtedy, kiedy są one rzeczywiście niezbędne, a nie wtedy, gdy pojawia się taka pokusa wywołana reklamą.
Inspektorzy o propozycjach Ministerstwa Sprawiedliwości

temu

Nielegalny wywóz leków jest patologią, z którą mamy do czynienia w Polsce od kilku lat. Po okresie marginalizowania i banalizowania tego zjawiska podejmowano różne próby ograniczenia wywozu leków ratujących zdrowie i życie chorych. Zdecydowanie spóźnione, ale nie tylko dlatego nieudane. W połowie marca minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił kolejną propozycję rozwiązania tego problemu. Czy tym razem się uda?

Leki poza aptekami? Polskie prawo nie zapewnia obywatelom bezpieczeństwa

Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu zmianę prawa w zakresie sprzedaży leków poza aptekami. Preparaty dopuszczone do obrotu pozaaptecznego będą ściśle określone - zarówno pod kątem zawartości substancji czynnych jak i wielkości opakowania. Czy takie rozwiązanie jest obecnie konieczne?