GIF wstrzymuje reklamę emitowaną przez Polpharmę

GIF wstrzymuje reklamę emitowaną przez Polpharmę

Opublikowany

Checkbox na stronie nie wystarczy. Jak wynika z decyzji GIF w sprawie reklam emitowanych przez firmę Polpharma - samo oświadczenie użytkownika serwisu internetowego wskazujące, że jest on farmaceutą/lekarzem nie uprawnia do wyświetlania w tymże serwisie reklam leków Rp.

GIF nakazał natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami reklamy wizualnej produktów leczniczych Dicortineff i Biodacyna ophalmicum 0,3% rozpowszechnianej za pośrednictwem serwisu internetowego www.polpharma.tv.

Wskazane leki mają kategorię dostępności "Rp". Oznacza to, że w myśl ustawy Prawo Farmaceutyczne, zabronione jest kierowanie reklamy tychże produktów do publicznej wiadomości. Mając zatem na uwadze przepisy stwierdzono, że serwis internetowy dotyczący produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty musi posiadać system weryfikujący posiadanie przez potencjalnego użytkownika uprawnień do wystawiania recept.

W przedmiotowym serwisie system weryfikacji wymienionych uprawnień polega na złożeniu przez użytkownika www.polpharma.tv oświadczenia, sprowadzającego się do kliknięcia przycisku "Tak, jestem lekarzem/farmaceutą" i nie posiada innego systemu potwierdzającego tego oświadczenia.
Według GIF w takiej sytuacji zachodzi podejrzenie, że reklama produktów z kategorii Rp narusza przepisy ustawy.
Czytaj więcej: www.gif.gov.pl

Kopiuj tekst

Udostępnij

NIA odpowiada na słowa Prezesa PharmaNET-u

Wypowiedź Prezesa PharmaNET-u dotycząca zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne wywołała burzę wśród przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej, która zdecydowanie odcina się od tych słów.