Leki recepturowe pod większą kontrolą

Leki recepturowe pod większą kontrolą

Opublikowany

Ministerstwo Zdrowia zmienia sposób sprawozdawczości dotyczącej leków recepturowych. Od farmaceutów będą wymagane bardziej szczegółowe informacje na ich temat.

W rozporządzeniu zmienianym zostanie wprowadzony obowiązek przekazywania przez apteki szeregu szczegółowych danych dotyczących składowych kosztowych leków recepturowych.  Według Ministerstwa zmiany te mają na celu umożliwienie Narodowemu Funduszowi Zdrowia skuteczniejsze przeciwdziałanie nadużyciom związanym ze sprawozdawczością refundacji leków recepturowych.

Zakłada się, że projekt wejdzie w życie 1 marca 2017r.  Obecnie jest on na etapie konsultacji publicznych - uwagi moga być zgłaszane do 31 stycznia 2017r. 
Więcej informacji - kliknij tutaj

Kopiuj tekst

Udostępnij

Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz 173 produktów (leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne), które zagrożone są brakiem dostępności. Leki te nie mogą być wywożone za granicę.