NRA zgadza się na okrągły stół branży aptecznej

NRA zgadza się na okrągły stół branży aptecznej

Opublikowany

Naczelna Rada Aptekarska odpowiedziała na zaproszenie ZPP i PharmaNET-u do dyskusji przy okrągłym stole. Taka inicjatywa według jej przedstawicieli jest potrzebna. Jednak aby nie była tylko "grą na czas" we wprowadzaniu zmian w prawie, samorząd aptekarski zaproponował wprowadzenie m.in. czasowego moratorium na otwieranie aptek.

" (...) z uwagi na dużą dynamikę zmian zachodzących w sektorze aptecznym,  uchwycenie pełnego obrazu tego rynku, wraz ze wszystkimi zachodzącymi na  nim patologiami, jest zadaniem niezwykle trudnym. Dlatego przed  przystąpieniem do rozmów proponujemy opracowanie wspólnego projektu  moratorium na otwieranie nowych aptek, które obowiązywałoby przez okres  12 miesięcy, z możliwością przedłużenia. „Zamrażając” rynek na 1 rok  jesteśmy w stanie wspólnie wypracować rozwiązania korzystne dla  wszystkich uczestników tego sektora. Projekt moratorium byłby również  formą „resetu” we wzajemnych relacjach, a także chwilą refleksji nad  przyszłym kształtem tego rynku, bez konieczności wywierania  niepotrzebnej presji czasowej na jego interesariuszy.

Aby potraktować poważnie propozycję „okrągłego stołu” jako próbę wyjścia  z trudnej dla wszystkich sytuacji, nie zaś jedynie jako grę na czas,  wnosimy o wyrażenie przez ZPP, PharmaNET, Perspektywę 2030 pełnego  poparcia dla moratorium na otwieranie nowych aptek wraz z blokadą zmian  właścicielskich w obrębie już udzielonych zezwoleń, które zapobiegnie  nieodwracalnym zmianom na rynku do czasu osiągnięcia wymaganego  kompromisu.

Przy tym NRA sugeruje, aby debata została zorganizowana i poprowadzona przez organy niezależne i aby w reprezentowaniu poszczególnych stron dyskusji zachować zasadę proporcjonalności.

W pełni doceniamy chęć zahamowania tego mechanizmu przez PharmaNET i  ZPP, dlatego już dziś przyjmujemy zaproszenie do debaty. Jednak z uwagi  na transparentność całego procesu legislacyjnego – tak mocno eksponowaną  przez obie organizacje – uważamy, że organizatorem tego spotkania  powinny być instytucje niezależne, jakimi są Ministerstwo Zdrowia oraz  Ministerstwo Finansów i Rozwoju. Natomiast udział pozostałych  interesariuszy zasiadających przy „okrągłym stole” powinien odpowiadać  zasadzie proporcjonalności, co pozwoli zachować równe szanse w dyskusji,  argumentacji i przedstawianiu stanowisk.

Czytaj więcej kliknij tutaj.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Środowisko medyczne popiera projekt zmian w prawie farmaceutycznym

Poselski projekt zmian w prawie farmaceutycznym do tej pory zyskał poparcie samorządów: aptekarskiego, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych. Do tego grona dołączyli również przedstawiciele samorządu lekarskiego.