Kierownicy aptek będą informowali o fałszywkach

Kierownicy aptek będą informowali o fałszywkach

Opublikowany

Na etapie konsultacji jest projekt, który ma włączyć kierowników aptek w system informowania inspekcji farmaceutycznej o sfałszowanych produktach leczniczych. Część farmaceutów uważa, że jest to zwykłe dokładanie im obowiązków, które nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Zmiana w prawie farmaceutycznym ma być uszczelnieniem obecnie obowiązujących regulacji. Dziś obowiązek informowania inspekcji o fałszywkach leży po stronie wytwórców oraz hurtowni farmaceutycznych. Rozszerzenie tego zadania na aptekarzy budzi wśród zainteresowanych dużo kontrowersji. Głównie przez wzgląd na to, że nie maja oni realnych możliwości weryfikacji czy lek jest prawdziwy czy nie. To hurtownia ma wiedzę na temat ścieżki dystrybucji leku, a wytwórca może zweryfikować proces produkcji.

Kolejnym argumentem w tej dyskusji jest fakt, że zgłoszenia muszą być także weryfikowane po stronie inspekcji, a z tym może nie być różowo. Jak wiemy - inspekcja jest niedofinansowana, a jej pracowników jest za mało.

Urzędnicy twierdzą jednak, że nieujęcie dotychczas kierowników aptek w całej procedurze zgłoszeniowej stanowiło ważną lukę w prawie i czas najwyższy ją załatać.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Co z tą opieką farmaceutyczną?

Sprawowanie przez farmaceutów opieki farmaceutycznej jest w Polsce niezwykle trudne, ponieważ nie ma jednolitych przepisów, które definiowałyby, czym ona jest oraz jakie czynności podejmowane przez farmaceutów mieszczą się w jej zakresie. Konsekwencją problemów z interpretacją pojęcia jest częste pojmowanie jej jako obejścia przepisów o zakazie reklamy aptek, co w naszej ocenie nie powinno mieć miejsca.