ROSJA > pierwszeństwo krajowych preparatów

ROSJA > pierwszeństwo krajowych preparatów

Opublikowany

Pomimo tylko niewielkiego wzrostu sprzedaży farmaceutyków w Rosji w 2016, rodzime przedsiębiorstwa zarobiły o kilkadziesiąt procent więcej, niż w 2015. Według uczestników rynku, jest to wynik wprowadzenia przez rząd w listopadzie 2015 roku tzw. przepisu „trzeci zbędny” dotyczącego państwowych zakupów leków i preparatów koniecznych do ochrony życia.

Przepis "trzeci zbędny" polega na tym, że importowane leki nie mogą trafić do sprzedaży, jeśli istnieją co najmniej dwie oferty ich odpowiedników rodzimej produkcji.
Od momentu obowiązywania przepisu, przetarg wygrało między innymi przedsiębiorstwo Biocad, którego 90% produktów trafia do sektora państwowego. W 2016 roku zarobiło ono o 40% więcej, niż w 2015. Jako źródło sukcesu przedsiębiorstwo podaje rozpoczęcie sprzedaży odpowiedników leków przeciwnowotworowych (bewacyzumabu oraz trastuzumabu), które od 2015 roku nie podlegają ochronie patentowej.
Firma „Solofarm”, specjalizująca się w produkcji leków w płynnej formie, zwiększyła sprzedaż o kilkadziesiąt procent, jak informuje jej dyrektor generalny Oleg Żerebcow, bardziej znany w petersburskich kręgach biznesowych jako założyciel sieci marketów „Lenta” oraz „Norma”. Dokładne cyfry nie zostały podane, jednak firma otrzymała nagrodę  w kategorii „Wzrost dochodów". Można więc przypuszczać, że tempo wzrostu nie było niższe, niż w branży jako całości. 
W firmach, które skupiają się głównie na segmencie komercyjnym, odnotowano skromniejszy wzrost, ale jego tempo i tak przekroczyło wartości z 2015 roku. Przykładem może być firma „Polisan", która zwiększyła sprzedaż o 20%.
„Vertex" natomiast zwiększył asortyment o 10% - do 220 produktów. Wśród nowości znajduje się łączony preparat własnej produkcji stosowany w ginekologii oraz dermatologii, a także rząd leków generycznych do leczenia chorób infekcyjnych, neurologicznych i innych. Pojawiły się również nowe serie kosmetyczne. W rezultacie zwiększono produkcję o około 18%.
Bez względu na przełom w przemyśle farmaceutycznym, udział petersburskich producentów jest nadal niewielki na rynku rosyjskim. Według ocen RNC Pharma, w 2016 roku państwo oraz rosyjscy konsumenci przeznaczyli na lekarstwa łącznie 1,15 biliona RUB, z czego 2% przypadło fabrykom zlokalizowanym w północnej stolicy.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Branża farmaceutyczna w FR na przykładzie petersburskiego klastra farmaceutycznego.pdf

pdf | 343 KB

Pobierz

Duża nowelizacja Prawa farmaceutycznego na finiszu

Większość zagadnień, które ministerstwo zdrowia planowało zawrzeć w nowelizacji Prawa farmaceutycznego już się w niej znalazło. Projekt jest na finiszu. Teraz ministerstwo czeka na rozwój losów projektu poselskiego tzw. "AdA", który może wpłynąć na zapisy w nowelizacji przygotowywanej w resorcie zdrowia.