Farmaceuta nie może odmówić wydania środków antykoncepcyjnych

Farmaceuta nie może odmówić wydania środków antykoncepcyjnych

Opublikowany

Mimo decyzji inspektorów farmaceutycznych wielu aptekarzy wciąż odmawia pacjentom sprzedaży środków antykoncepcyjnych (w tym także prezerwatyw). Eksperci jasno wskazują - to nielegalna praktyka.

Farmaceuta ma prawo odmówić wydania leku, tylko gdy może być użyty w innych celach niż leczniczy np. dla stymulacji, alb jeżeli może zaszkodzić pacjentowi z powodu pomyłki lekarskiej. W ocenie naszych inspektorów, którzy wydawali decyzje dotyczące odmowy sprzedaży środka antykoncepcyjnego, nie zachodziły takie przesłanki. 

Paweł Trzciński - rzecznik głównego inspektora farmaceutycznego.

Choć art. 3 kodeksu etyki aptekarskiej wskazuje, że "aptekarz, będąc osobiście odpowiedzialnym za wykonywaną pracę, jest wolny w podejmowaniu swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem" to jak wskazuje Marek Tomków - wiceprezes NRA - "kodeks etyki aptekarskiej to dokument wewnątrzkorporacyjny, dotyczy aptekarzy, a nie pacjentów".

W opozycji do wiceprezesa NRA swoje augmenty podnosi Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich, które uważa, że sytuację rozwiązałoby wprowadzenie klauzuli sumienia do prawa farmaceutycznego.
 Źródło: rp.pl kliknij tutaj.

Udostępnij

Walka z nielegalnym wywozem leków okiem ekspertów

Sposobów na wywóz jest wiele, od prostych mechanizmów nabywania leków przez hurtownie od aptek, „jednodniowe" placówki ochrony zdrowia, aż po symulowanie konieczności utylizacji leków. A to tylko przykłady kreatywności osób trudniących się nielegalnym wywozem.Dotychczaso