Recepta z numerem do pacjenta?

Recepta z numerem do pacjenta?

Opublikowany

Aptekarze postulują, aby w nowelizacji prawa farmaceutycznego, znalazł się zapis o obowiązku lekarza do wpisywania numeru telefonu pacjenta na recepcie. Ma to pomóc w dotarciu do pacjenta, gdy konieczne jest szybkie poinformowanie o wydaniu niewłaściwego leku.

W dyskusji są dwa głosy - jedni chcą, aby była to możliwość fakultatywna, inni twierdzą, że bez zastrzeżenia obligatoryjności przepis ten nie będzie wykorzystywany.

Temat dopisywania numeru telefonu na recepcie podniosła w swojej interpelacji posłanka PO Ewa Kołodziej. Ówczesny wiceminister zdrowia - Krzysztof Łanda, w odpowiedzi stwierdził, że już obecnie lekarz może wpisać na recepcie numer telefonu pacjenta, gdy uzna to za słuszne lub konieczne.

Środowisko aptekarskie twierdzi jednak, że bez wyraźnego obowiązku sytuacja nie ulegnie zmianie i numery telefonów jak nie były wpisywane, tak nie będą. Pomysł obligatoryjnego zamieszczania numeru telefonu przez lekarza popiera NRA.

Temat budzi jednak sporo wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych:

Zakres danych na recepcie nie może być dowolnie rozszerzany ani przepisami rozporządzenia, ani tym bardziej na podstawie indywidualnej decyzji farmaceuty.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agnieszka Świątek-Druś

Dobrowolne podanie swoich danych kontaktowych nie oznacza jednak możliwości przekształcenia treści recepty, gdyż zakres zamieszczonych na niej danych został wyraźnie ustawowo zdefiniowany.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agnieszka Świątek-Druś

GIODO ostrzega przed konsekwencjami wprowadzenia obowiązku do ustawy:

Wprowadzenie obowiązku podawania numerów osób prywatnych wiązałoby się z koniecznością nałożenia na obywateli obowiązku posiadania telefonów, co mogłoby być kwestionowane  jako niezgodne z Konstytucją RP.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agnieszka Świątek-Druś

Źródło: Gazeta Prawna - kliknij tutaj. 

Udostępnij

Powiązane artykuły
Za wąska recepta uniemożliwia sprzedaż leku

temu

Farmaceuta odmówił sprzedaży leku pacjentowi. Recepta, którą chciał zrealizować była... za wąska.
E-RECEPTA - wprowadzenie

temu

15 lutego ruszył pilotaż projektu „e-Recepta”. To jedna z kluczowych usług procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Działające przy Ministrze Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zdecydowało, że „sprawdzian” nowego rozwiązania odbędzie się na terenie Skierniewic i Siedlec. W pilotażu uczestniczy także NEUCA.
Na wiele korzyści e-recepty trzeba poczekać

temu

Rocznie wystawianych jest ok. 250 milionów recept. System zmaga się z wieloma problemami wokół ich papierowego obiegu - zniszczenia i zagubienia, nieczytelnego pisma, fałszowania, braku informacji o interakcjach między lekami przepisanymi przez różnych specjalistów etc. Czy digitalizacja i przejście z papierowej na elektroniczną receptę rozwiąże te problemy?
Farmaceuta określi poziom odpłatności za lek

temu

Projekt rozporządzenia w sprawie recept zakłada, że jeśli na recepcie lekarz nie określi poziomu odpłatności za lek, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego to farmaceuta będzie musiał się upewnić czy pacjentowi przysługuje refundacja związana z płcią lub wiekiem.

Polki doceniają rekomendacje farmaceutów

Wyniki badania Ipsos wskazują, że dla prawie 60% Polek rekomendacja farmaceuty jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wybór preparatu w aptece. Z kolei aż 80% Polek świadomie kupuje konkretną markę. Co na to wpływa?