Senatorowie zdecydowali - zapisy dotyczące "AdA" zostają

Senatorowie zdecydowali - zapisy dotyczące "AdA" zostają

Opublikowany

Nowelizację prawa farmaceutycznego niedawno przyjął Sejm, a Senat nie wniósł do niej ani jednej poprawki. W piątek nowelizację poparło 47 senatorów, 32 było przeciw, a czworo wstrzymało się od głosu. Teraz dokument trafia do podpisu Prezydenta RP.

Po złożeniu pod nowelizacją podpisu przez Prezydenta, zaczną obowiązywać poważne zmiany:
- zezwolenie na prowadzenie placówki będą mogli uzyskać tylko farmaceuci lub spółki osobowe, których jedyną działalnością jest prowadzenie aptek i w których wspólnikami są wyłącznie aptekarze; farmaceuta będzie mógł posiadać maksymalnie cztery apteki ogólnodostępne;

- zezwolenie będzie mogło zostać wydane, gdy liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedna aptekę ogólnodostępną, wynosić będzie co najmniej 3000 osób;
- odległość planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej placówki wyniesie co najmniej 500 metrów.
To kryterium nie będzie jednak obowiązywać, jeśli farmaceuta otworzy nową aptekę w odległości 1 km od obecnie istniejącej.

Ustawa zakłada przeniesienie na farmaceutów odpowiedzialności za prowadzenie nowych aptek. – Placówki  funkcjonujące obecnie, a więc ponad 14,7 tys., będą dalej istnieć.  Wielość podmiotów na rynku oznacza zachowanie zasad konkurencyjności, a  więc utrzymanie korzystnych cen leków dla pacjentów.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Komunikat NIA kliknij tutaj.

Udostępnij

Lek przeciwpadaczkowy spowodował wady wrodzone u kilku tysięcy dzieci

Chodzi o kwas walproinowy – lek od 50 lat wykorzystywany w leczeniu padaczki oraz dwubiegunowej choroby afektywnej. Spowodował on powstanie wad wrodzonych u 2–4 tys. francuskich dzieci. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonego ostatnio na zlecenie Agence Nationale de Sécurité du Médicament badania.