Rynek farmaceutyczny w kwietniu

Rynek farmaceutyczny w kwietniu

Opublikowany

Rynek farmaceutyczny w kwietniu zanotował sprzedaż na poziomie  2699 mln PLN. Wartość sprzedaży rynku wobec kwietnia 2016r. wzrosła o 32 mln PLN (+1,2%). Natomiast wobec marca bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 27 5mln PLN.

W kwietniu 2017 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2699 mln PLN, co stanowi wzrost o 1,2% w porównaniu do kwietnia 2016 ;
o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 965 mln PLN- spadek o 3,7% w porównaniu do kwietnia 2016
o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 101 mln mln PLN i była wyższa o 6,9% w porównaniu do kwietnia 2016
o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 611 mln PLN i wzrosła o 0,2% w porównaniu do kwietnia 2016
- Obrót polskiej statystycznej apteki w kwietniu 2017 wyniósł 180,5 tys. PLN

- Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietni ubr. wyniosła blisko 25,0% i była niższa o 2,5% (0,6pp) od marży w analogicznym okresie 2016r.

- Refundacja  leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 694 mln PLN,  tj.  o 3,2% mniej niż w analogicznym okresie 2016r.
PROGNOZA:
Sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 32,6 mld PLN, to o 2,9% więcej niż w roku 2016. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,2 mld PLN (+2,0%).

Udostępnij

Dyskusja wokół wzrostu cen leków refundowanych

Po tym jak ceny leków refundowanych dla pacjentów po przeszczepach zdrożały nawet o 1000 złotych, rozpoczęła się dyskusja. Na tapecie pojawił się proces składania wniosków o zmianę ceny, a także skuteczność zamienników wobec leków oryginalnych.