Nowa lista leków refundowanych

Nowa lista leków refundowanych

Opublikowany

1 listopada wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Do poprzedniej jej wersji dodano 72 produkty, usunięto natomiast 43.

Zmiany w programach lekowych

1. Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w  ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie  niedrobnokomórkowego raka płuca”.

2. RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w  nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu  lekowego Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego  idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”.

3. Nucala (mepolizumab) został objęty  refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy  alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy  eozynofilowej”.

4. Xtandi (enzalutamid) został objęty  refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na  kastrację raka gruczołu krokowego ”.

5. Xofigo (dichlorek radu-233) został  objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego  „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”.

6. Zytiga (octan abirateronu) został  objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach  istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka  gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”. Od 1 listopada 2017 r. refundacją  objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie  chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.

W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci  chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone  chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w  populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120  mg) co 7 lub 14 dni.
Źródło: mz.gov.pl - kliknij tutaj.

Udostępnij

Niebezpieczny switch

W ostatnich miesiącach kilkanaście preparatów dostępnych wcześniej na receptę zmieniło kategorię dostępności i można je już kupić bez ordynacji lekarskiej. Decyzję w sprawach tych leków podjął prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (UPRL), który– zgodnie z prawem –może zmienić kategorię dostępności nawet w przypadku negatywnej rekomendacji Komisji ds.Produktów Leczniczych. Dlatego tym bardziej farmaceuci powinni uświadamiać pacjentom ryzyko, jakie wiąże się z przyjmowaniem niektórych leków bezordynacji lekarskiej.