Nowa ustawa o zawodzie farmaceuty. Co z klauzulą sumienia?

Nowa ustawa o zawodzie farmaceuty. Co z klauzulą sumienia?

Opublikowany

Komisja ds. Petycji przyjęła adresowany do ministra zdrowia dezyderat, w którym wskazuje na potrzebę szczegółowego sprecyzowania kwestii klauzuli sumienia. Odpowiedź powinna pojawić się w ciągu 30 dni.

Minister ma różne możliwości. Może podzielić stanowisko komisji i zająć się problemem. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że właśnie taka będzie odpowiedź, zwłaszcza że toczą się prace nad nową ustawą o zawodzie farmaceuty.

dr Marcin Olszówka, koordynator Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

W opracowanym przez sejmową Komisję ds. Petycji dezyderacie zbyt duży  akcent położono na zapewnienie dostępu do wszystkich dopuszczonych na  rynek farmaceutyków. Jeśli miałoby to być realizowane za pośrednictwem  farmaceuty i apteki, de facto ograniczy korzystanie ze sprzeciwu  sumienia i samo w sobie będzie sprzeczne z istotą wolności sumienia.

Małgorzata Prusak - prezes Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski

Kwestia wprowadzenia do ustawy instytucji klauzuli sumienia jest skomplikowana. Z jednej strony przepis analogiczny do tego, z którego korzystają lekarze, pielęgniarki i położone, dawałby farmaceutom wyraźną podstawę prawną do odmowy np. wydawania preparatów, których działanie jest niezgodne z ich sumieniem. Z drugiej strony klauzula sumienia zawiera również przepisy ograniczające dowolność postępowania oraz może nakładać dodatkowe obowiązki, np. konieczność odnotowania i uzasadnienia odmowy wskazania innego miejsca.

dr. hab. n. med. dr. n. praw. Jakub Pawlikowski, kierownik Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Źródło: Nasz Dziennik

Udostępnij

Procedury kontra pacjent, czyli RDTL

Walka o dostęp do leków ostatniej szansy zaczyna przerastać pacjentów. Lekarze nie chcą wypisywać wniosków, dyrektorzy szpitali boją się o finanse, a pacjenci czekają i cierpią.