Kto może odliczyć leki przy rozliczeniu PIT?

Kto może odliczyć leki przy rozliczeniu PIT?

Opublikowany

W ramach ulgi rehabilitacyjnej pacjenci z niepełnosprawnościami mogą dokonać odliczenia leków podczas przy rozliczeniu PIT. O czym powinieneś pamiętać dokonując odliczenia?

Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, którzy mają takie osoby na utrzymaniu, pod  warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły w roku  2017 sumy 9.120 zł.

Jaką kwotę można odliczyć?

Odliczenie dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi  wydatkami w każdym miesiącu a kwotą 100 zł. Przykładowo: jeżeli  w styczniu podatnik kupił leki na kwotę 550 zł, odliczyć od dochodu  za ten miesiąc może 450 zł.

Koszty ponoszone w kolejnych miesiącach nie sumują się. W związku z tym,  że nie jest konieczne systematyczne ponoszenie wydatków, można poprosić  lekarza o wypisanie leków „na zapas”, by skumulować ich koszt w jednym  miesiącu. Nie wyznaczono górnego limitu odliczenia.

Odliczeniom podlegają kwoty za leki przepisane wyłącznie przez  lekarza specjalistę, zlecającego stałe lub czasowe leczenie.  Farmaceutyki przepisane przez lekarza rodzinnego mogą podlegać  odliczeniu tylko wtedy, gdy kontynuowane są w ten sposób zalecenia  specjalisty.

Jakich dokumentów może żądać fiskus?

- Pisemnego zalecenia lekarza specjalisty co do zasadności stosowania leków,
- potwierdzenia zakupu leków,
- dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (orzeczenie) lub dowodu pokrewieństwa z osobą z niepełnosprawnością (akta osobowe).
Źródło: wgospodarce.pl - kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 

Udostępnij

Powiązane artykuły
Przetargi bez tajemnic? Producenci się temu sprzeciwiają

temu

Powstaje projekt ustawy o jawności. Ustawy, która ma ujawnić informacje o rozmowach  firm farmaceutycznych z ministrem zdrowia na temat refundacji leków.
Suplementy diety. Nowelizacja uporządkuje reklamy?

temu

Opracowany niedawno przez producentów suplementów diety Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety budzi niedosyt. Może go wesprzeć zdecydowanie bardziej rygorystyczna nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która wprowadza m.in. zakaz stosowania marek parasolowych i potężne, bo nawet 20-milionowe kary za nieprzestrzeganie przepisów.
Dokument, który ma wprowadzić porządek

temu

Prace nad tym dokumentem trwają od lat. Są nawet wersje robocze projektu. Ale tym razem wszystko ruszyło z nową energią. Powstaje Polityka Lekowa. Ma on wyjaśniać pola do finansowania innowacyjnych terapii, informować komu i jakie leki się należą, jak rozwijać badania nowych terapii w Polsce.
Bez półśrodków - nadchodzi porządek na rynku suplementów

temu

Pomimo tego, że Krzysztof Łanda, który zapowiadał intensywne prace nad regulacją rynku suplementów diety odszedł z resortu, temat nie rozmył się. Ministerstwo zdrowia widzi konieczność legislacyjnego uporządkowania tego obszaru i nie odpuszcza. Zmiany mają wejsć w życie na jesieni. 

Palenie papierosów wpływa na przyswajanie leków

Polscy naukowcy ostrzegają - niektóre składniki dymu tytoniowego mogą wchodzić w interakcje z lekami. U osób, które rzucają palenie może mieć to wpływ na zmianę stężenia leków.