31 najbardziej obiecujących leków 

31 najbardziej obiecujących leków 

Opublikowany

W 2017 r. Centrum Badań nad Narkotykami i Badań (CDER) FDA zatwierdziło 46 nowych leków. Oznacza to znaczny wzrost w porównaniu z 22 nowymi nowymi lekami zatwierdzonymi w 2016 r. Pozytywny trend zatwierdzenia w 2017 r. oznacza, że w 2018 r. Nadal będziemy świadkami powstawania wielu nowych leków.

Najbardziej obiecujące leki 2018<br>

Najbardziej obiecujące leki 2018

Udostępnij