E-RECEPTA - wprowadzenie

E-RECEPTA - wprowadzenie

Opublikowany

15 lutego ruszył pilotaż projektu „e-Recepta”. To jedna z kluczowych usług procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Działające przy Ministrze Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zdecydowało, że „sprawdzian” nowego rozwiązania odbędzie się na terenie Skierniewic i Siedlec. W pilotażu uczestniczy także NEUCA.

4 | 07 | 2018
Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej apeluje do Farmaceutów o uzupełnienie numeru pesel i PWZ do 15 lipca


25 | 05 | 2018
Oficjalnie zainaugurowano pilotaż e-recepty - pierwsza już zrealizowana
Wystawiono pierwszą e-receptę. A zrealizowała ją apteka PARTNER+ w Siedlcach.

https://mgr.farm/content/video-tak-wystawiano-pierwsza-e-recepte-zobacz-tylko-u-nas
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-05-25/pierwsza-e-recepta-w-polsce-otrzymal-ja-prezydent-siedlec/
________________________________________________________________________________

Kiedy e-recepta zacznie działać?

Wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński, zadeklarował, że wdrożenie rozwiązania w całym kraju rozpocznie się 1 stycznia 2019 r., a od 2020 r. e-recepty mają już być standardem w każdym gabinecie lekarskim. Dla części lekarzy będzie to spore wyzwanie. Szacuje się, że obecnie połowa lekarzy nadal wypisuje recepty odręcznie.

Jak będzie działać e-recepta?

1. Pacjent po wyjściu od lekarza otrzyma e-receptę na „indywidualne konto pacjenta” lub w razie jego nieposiadania – wydruk z kodem kreskowym. Wystarczy pokazać go w aptece na ekranie smartfona lub na wydruku papierowym. Trwają też prace nad inną opcją, która zakłada posługiwanie się numerem PESEL i 4-cyfrowym kodem służącym do weryfikacji bezpieczeństwa, podobnym do PIN-u do karty bankowej.
2. Na indywidualnym koncie pacjent znajdzie listę swoich e-recept, informacje o dawkowaniu, itp.
3. Jedna e-recepta jest zawsze wypisywana na jedną pozycję (lek).
4. Przyjęcie wszystkich planowanych zmian prawnych umożliwi lekarzom wystawianie e-recept po konsultacji telemedycznej, czyli lekarz będzie mógł wystawić receptę również bez odbycia fizycznej wizyty pacjenta np. po zbadaniu go przez urządzenie telemedyczne.

Korzyść nowej e-usługi

1. E-recepty będzie można realizować w różnych aptekach. Pacjent otrzyma kod dostępu do pakietu recept, który będzie pokazywał w aptece przy zakupie któregoś z leków zapisanych przez lekarza. Rozwiązuje to problem braku dostępności wszystkich leków zapisanych przez lekarza na jednej recepcie.
2. E-recepta wyeliminuje problem czytelności recept, zmniejszy ilość błędów podczas jej wystawiania i wyeliminuje problem fałszywych recept.
3. E-recepta pozwoli na monitoring leczenia w chorobach przewlekłych. Da możliwość wyłapywania wielolekowości i minimalizowania ryzyka interakcji lekowych. Narzędzie ma też dać możliwość wglądu do internetowego konta pacjenta członkom rodziny lub upoważnionym osobom.
4. E-receptę będzie mógł wystawić lekarz w gabinecie, a wkrótce również na wizytach domowych, korzystając z urządzeń mobilnych (np. smartfona).
5. Dzięki e-recepcie możliwe jest czuwanie nad całym procesem detalicznego obrotu lekami (od wypisania przez lekarza do jego zakupu przez pacjenta). Wszystkie dane trafiać będą w tzw. technologiczną chmurę, na serwery systemu rządowego P1. Będą dostępne dla NFZ i innych podmiotów, np. na potrzeby kontroli.

Jest nowe prawo

Ustawa z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty weszła w życie 18 kwietnia 2018 r.

Rola NEUCA w pilotażu

Grupa NEUCA przystąpiła do pilotażu, by jak najwcześniej i jak najlepiej poznać proponowane rozwiązanie. Dzięki zdobytej wiedzy wesprzemy naszych klientów w sprawnym przejściu przez wdrożenie projektu w całej Polsce.

Na tej stronie internetowej będziemy na bieżąco publikować aktualności związane z wdrażaniem e-recepty.

Udostępnij