Firma przedstawiła fałszywy certyfikat CE

Firma przedstawiła fałszywy certyfikat CE

Opublikowany

URPL wydał decyzję zakazującą dopuszczenie do obrotu plastrów rozgrzewających firmy Seyitler Kimya Sanayi A.S. jako wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE.

Polski dystrybutor powiadomił w kwietniu URPL o wprowadzeniu na terytorium RP plastra rozgrzewającego oznakowanego znakiem CE.

W maju dystrybutor przesłał do URPL korektę wzoru oznakowania opakowania oraz kopię certyfikatu CE wystawionego przez urząd czeski.

Gdy URPL wystąpił do czeskiego organu nadzorującego jednostkę notyfikowaną okazało się, że ww. jednostka nie brała udziału w ocenie zgodności ani nie wydawała certyfikatu dot. rzeczonych plastrów.

URPL zawiadomił stronę o zakazie wprowadzenia plastrów do obrotu.

Treść decyzji URPL - kliknij tutaj.

Udostępnij

Wycofane z obrotu z powodu obecności substancji niedozwolonej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wycofa z obrotu preparaty, które jak wykazała kontrola - zawierały substancję niedozwoloną.