Zmiana zapisów ustawy dotyczących tajemnicy lekarskiej
Zmiana zapisów ustawy dotyczących tajemnicy lekarskiej

Zmiana zapisów ustawy dotyczących tajemnicy lekarskiej

Opublikowany

Prezydent podpisał zmianę, która umożliwi zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu sądowym

Prezydent RP 11 lipca podpisał zmianę do ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zmiana dotyczy zniesienia wymogu wyłączenia jawności w przypadkach przesłuchiwania przez sąd w sprawach z zakresu lecznictwa (zmiana art. 181 § 1 kpk), jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy albo osoba bliska zmarłego pacjenta wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy, przy czym może określić zakres jej ujawnienia (zwolnienie nie będzie możliwe, jeżeli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska).

Źródło: Prezydent.pl

Kopiuj tekst

Udostępnij

Zasady realizacji recept z listy leków 75+

Już za chwilę wchodzi w życie lista leków refundowanych 75+. Ministerstwo Zdrowia przypomina zasady wystawiania oraz realizacji recept na bezpłatne leki.