Marek Tomków: farmaceuta w aptece szpitalnej to ogromna oszczędność

temu

Marek Tomków wyciąga wnioski z raportu NIK-u dotyczącego jakości pracy aptek szpitalnych. Raport ten wykazał, że dochodzi do wielu zaniedbań - przeterminowane leki, zdekompletowane zestawy przeciwstrząsowe - narażanie zdrowia i życia pecjentów. 
Darmowe leki dla kobiet w ciąży?

temu

Rząd zapowiada zmiany, które mają zachęcić do posiadania dzieci bądź jej większej liczby. Jednym z pomysłów są bezpłatne leki dla kobiet w ciąży.
Dobra zmiana dla pacjentów

temu

Nowa unijna legislacja spowoduje, że informacje na temat badań klinicznych będą otwarte. Ułatwi to pacjentom dotarcie do właściwego ośrodka badań klinicznych. Dziś pacjenci dla których udział w badaniach to tzw. ostatnia deska ratunku, często nie wiedzą, że takowe są prowadzone.
Walka z przychodniami - słupami

temu

Idą zmiany. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje prawne uszczelnienie systemu kupowania leków na tzw. zapotrzebowanie. Ma to ograniczyć liczbę sytuacji, w których przychodnie słupy kupują leki trudno dostępne i sprzedają je za granicę.
Tańsze leki dla rodzin wielodzietnych

temu

Po trzech latach od uchwalenia Karty Dużej Rodziny ustawodawca zadecydował, że włączy do programu również apteki.
Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą cofać zezwolenia

temu

GIF w piśmie do NIA potwierdził, że wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą cofać zezwolenia podmiotom, które przed i po wejściu w życie "AdA" przekroczyły 1% aptek na terenie województwa.
NSA: Sprzedawanie leków przez serwis aukcyjny jest niezgodne z prawem

temu

GIF nakazał spółce zaprzestanie sprzedaży produktów leczniczych przez portal aukcyjny uznając to za działanie niezgodne z prawem farmaceutycznym. Spółka wniosła kasację.
Gdy leki są, ale szpital nie chce ich podać

temu

Pacjenci, których nie stać na zakup leków często uzyskują je dzięki zbiórkom. Niestety - choć Ministerstwo Zdrowia po interwencji Fundacji Alivia orzekło, że szpital nie ma prawa zakazać pacjentom przyjmowania leków ze zbiórek, o tyle NFZ stwierdził, że co prawda szpital leki ze zbiórki może przyjąć, ale podawanie ich nie może być rozliczane ze środków publicznych.
Farmaceuci: "Nie chcemy ustalać odpłatności za lek"

temu

Kończą się konsultacje w sprawie rozporządzenia dotyczącego recept. Projekt nakłada na aptekarzy obowiązek weryfikacji odpłatności za lek ze względu na płeć i wiek. Farmaceuci stanowczo takiemu rozwiązaniu się sprzeciwiają.
Farmaceuci mogą odetchnąć

temu

Farmaceuci mogą spać spokojnie. Planowana zmiana, która mówiła, że farmaceuta będzie ustalał poziom odpłatności za lek, gdy nie zrobi tego lekarz - nie weszła w życie.
Marek Tomków: farmaceuta w aptece szpitalnej to ogromna oszczędność

temu

Marek Tomków wyciąga wnioski z raportu NIK-u dotyczącego jakości pracy aptek szpitalnych. Raport ten wykazał, że dochodzi do wielu zaniedbań - przeterminowane leki, zdekompletowane zestawy przeciwstrząsowe - narażanie zdrowia i życia pecjentów. 
Darmowe leki dla kobiet w ciąży?

temu

Rząd zapowiada zmiany, które mają zachęcić do posiadania dzieci bądź jej większej liczby. Jednym z pomysłów są bezpłatne leki dla kobiet w ciąży.
Dobra zmiana dla pacjentów

temu

Nowa unijna legislacja spowoduje, że informacje na temat badań klinicznych będą otwarte. Ułatwi to pacjentom dotarcie do właściwego ośrodka badań klinicznych. Dziś pacjenci dla których udział w badaniach to tzw. ostatnia deska ratunku, często nie wiedzą, że takowe są prowadzone.
Walka z przychodniami - słupami

temu

Idą zmiany. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje prawne uszczelnienie systemu kupowania leków na tzw. zapotrzebowanie. Ma to ograniczyć liczbę sytuacji, w których przychodnie słupy kupują leki trudno dostępne i sprzedają je za granicę.
Tańsze leki dla rodzin wielodzietnych

temu

Po trzech latach od uchwalenia Karty Dużej Rodziny ustawodawca zadecydował, że włączy do programu również apteki.
Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą cofać zezwolenia

temu

GIF w piśmie do NIA potwierdził, że wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą cofać zezwolenia podmiotom, które przed i po wejściu w życie "AdA" przekroczyły 1% aptek na terenie województwa.
NSA: Sprzedawanie leków przez serwis aukcyjny jest niezgodne z prawem

temu

GIF nakazał spółce zaprzestanie sprzedaży produktów leczniczych przez portal aukcyjny uznając to za działanie niezgodne z prawem farmaceutycznym. Spółka wniosła kasację.
Gdy leki są, ale szpital nie chce ich podać

temu

Pacjenci, których nie stać na zakup leków często uzyskują je dzięki zbiórkom. Niestety - choć Ministerstwo Zdrowia po interwencji Fundacji Alivia orzekło, że szpital nie ma prawa zakazać pacjentom przyjmowania leków ze zbiórek, o tyle NFZ stwierdził, że co prawda szpital leki ze zbiórki może przyjąć, ale podawanie ich nie może być rozliczane ze środków publicznych.
Farmaceuci: "Nie chcemy ustalać odpłatności za lek"

temu

Kończą się konsultacje w sprawie rozporządzenia dotyczącego recept. Projekt nakłada na aptekarzy obowiązek weryfikacji odpłatności za lek ze względu na płeć i wiek. Farmaceuci stanowczo takiemu rozwiązaniu się sprzeciwiają.
1
2
3
4
5
6
7