Poseł Piotr Liroy-Marzec pyta ministra o dostępność medycznej marihuany

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, której skutkiem jest dopuszczenie terapii medyczną marihuaną, poseł Liroy-Marzec pyta Ministra Zdrowia o środki zapewniające dostępność produktu.
Technik to nie farmaceuta

Co pewien czas powraca temat kształcenia techników farmaceutycznych – jego jakości i wygaszania. Przysłuchując się tej dyskusji, nie sposób uciec przed spostrzeżeniem, że wciąż słyszymy w niej te same deklaracje, ale w praktyce niewiele się zmienia. Wbrew zapowiedziom środowiska techników sprzed kilku lat nie poprawiono bowiem ani nie ujednolicono standardów ich kształcenia, a wielu techników nie może znaleźć zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
Niezwykle potrzebna ustawa o zawodzie

Farmaceuci przeszło 25 lat czekają na ustawę o swoim zawodzie.Wcześniejsze przymiarki do jej uchwalenia odeszły w zapomnienie, nie widać też efektów działania powołanego do życia rok temu specjalnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Na nasze pytanie w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że obecnie zajmuje się pilniejszymi projektami, prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty zostały więc na jakiś czas zawieszone.
Co z obrotem pozaaptecznym?

Jednym z ważniejszych problemów rynku farmaceutycznego w Polsce jest pozaapteczny obrót lekami. Kilka miesięcy temu poczuliśmy przedsmak nadciągającej rewolucji,pojawiła się bowiem lista substancji, które po zmianach mogłyby być dostępne poza aptekami. Potem zapadła kilkumiesięczna medialna cisza, którą postanowiliśmy przerwać, pytając Ministerstwo Zdrowia o tę kwestię.
W których miastach można obecnie otworzyć aptekę?

Według analizy przeprowadzonej przez redaktorów serwisu BIQdata najwięcej, bo 30 nowych aptek może powstać w 139-tysięcznej Rudzie Śląskiej. Tuż za nią jest Warszawa (25 apteki), Zabrze, Rybnik (po 24 apteki) i  Chorzów - 21.
Sieć przegrała z samorządem

Naczelny Sąd Administracyjny po niemal dwóch latach od wydania wyroku przez sąd niższej instancji przyznał samorządowi aptekarskiemu prawo do opiniowania decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Choć sprawa wydawać się może błaha, to jednak ma ogromne znaczenie, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny, wydając dwa lata temu swój wyrok w tej samej sprawie,w uzasadnieniu napisał jednoznacznie, że celem nadrzędnym wprowadzenia przepisów antykoncentracyjnych do Prawa farmaceutycznego było zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego.
Siedziba Europejskiej Agencji Leków w Polsce?

Dzisiaj tj. w środę 2 sierpnia minister zdrowia podczas wizyty w Europejskiej Agencji Leków (EMA) w Londynie  spotka się z szefem EMA Guido Rasi, żeby przedstawić ofertę Polski jako przyszłej siedziby EMA.
Zezwolenie bez lokalu to przestępstwo!

Farmaceuci buntują się przeciwko praktyce występowania o zezwolenia na prowadzenie apteki, gdy lokal w którym miałaby być ona prowadzona jeszcze nie istnieje. Według nich to działanie niezgodne z kodeksem karnym. 
Polityka lekowa w rękach prof. Marcina Czecha

Dzisiaj (1 sierpnia) do grona kierownictwa Ministerstwa Zdrowia dołączył prof. Marcin Czech, który będzie odpowiadał za politykę lekową państwa. W tym obszarze zastąpi wiceministra Marka Tombarkiewicza, który objął tematykę lekową po ministrze Krzysztofie Łandzie.
Upadł projekt ograniczenia obrotu pozaaptecznego

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poseł Ewy Malik poinformował o wycofaniu się z pomysłu ograniczenia pozaaptecznego obrotu lekami.
Poseł Piotr Liroy-Marzec pyta ministra o dostępność medycznej marihuany

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, której skutkiem jest dopuszczenie terapii medyczną marihuaną, poseł Liroy-Marzec pyta Ministra Zdrowia o środki zapewniające dostępność produktu.
Technik to nie farmaceuta

Co pewien czas powraca temat kształcenia techników farmaceutycznych – jego jakości i wygaszania. Przysłuchując się tej dyskusji, nie sposób uciec przed spostrzeżeniem, że wciąż słyszymy w niej te same deklaracje, ale w praktyce niewiele się zmienia. Wbrew zapowiedziom środowiska techników sprzed kilku lat nie poprawiono bowiem ani nie ujednolicono standardów ich kształcenia, a wielu techników nie może znaleźć zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
Niezwykle potrzebna ustawa o zawodzie

Farmaceuci przeszło 25 lat czekają na ustawę o swoim zawodzie.Wcześniejsze przymiarki do jej uchwalenia odeszły w zapomnienie, nie widać też efektów działania powołanego do życia rok temu specjalnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Na nasze pytanie w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że obecnie zajmuje się pilniejszymi projektami, prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty zostały więc na jakiś czas zawieszone.
Co z obrotem pozaaptecznym?

Jednym z ważniejszych problemów rynku farmaceutycznego w Polsce jest pozaapteczny obrót lekami. Kilka miesięcy temu poczuliśmy przedsmak nadciągającej rewolucji,pojawiła się bowiem lista substancji, które po zmianach mogłyby być dostępne poza aptekami. Potem zapadła kilkumiesięczna medialna cisza, którą postanowiliśmy przerwać, pytając Ministerstwo Zdrowia o tę kwestię.
W których miastach można obecnie otworzyć aptekę?

Według analizy przeprowadzonej przez redaktorów serwisu BIQdata najwięcej, bo 30 nowych aptek może powstać w 139-tysięcznej Rudzie Śląskiej. Tuż za nią jest Warszawa (25 apteki), Zabrze, Rybnik (po 24 apteki) i  Chorzów - 21.
Sieć przegrała z samorządem

Naczelny Sąd Administracyjny po niemal dwóch latach od wydania wyroku przez sąd niższej instancji przyznał samorządowi aptekarskiemu prawo do opiniowania decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Choć sprawa wydawać się może błaha, to jednak ma ogromne znaczenie, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny, wydając dwa lata temu swój wyrok w tej samej sprawie,w uzasadnieniu napisał jednoznacznie, że celem nadrzędnym wprowadzenia przepisów antykoncentracyjnych do Prawa farmaceutycznego było zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego.
Siedziba Europejskiej Agencji Leków w Polsce?

Dzisiaj tj. w środę 2 sierpnia minister zdrowia podczas wizyty w Europejskiej Agencji Leków (EMA) w Londynie  spotka się z szefem EMA Guido Rasi, żeby przedstawić ofertę Polski jako przyszłej siedziby EMA.
Zezwolenie bez lokalu to przestępstwo!

Farmaceuci buntują się przeciwko praktyce występowania o zezwolenia na prowadzenie apteki, gdy lokal w którym miałaby być ona prowadzona jeszcze nie istnieje. Według nich to działanie niezgodne z kodeksem karnym. 
Polityka lekowa w rękach prof. Marcina Czecha

Dzisiaj (1 sierpnia) do grona kierownictwa Ministerstwa Zdrowia dołączył prof. Marcin Czech, który będzie odpowiadał za politykę lekową państwa. W tym obszarze zastąpi wiceministra Marka Tombarkiewicza, który objął tematykę lekową po ministrze Krzysztofie Łandzie.
1
2
3
4
5
6
7