NEWS

temu

Farmaceuto, tutaj znajdziesz ważne regulacje dotyczące sytuacji prawnej apteki.
Zapotrzebowanie placówek leczniczych - nowe zasady i stare druki

temu

Niedawne zmiany w prawie zaostrzyły zasady wystawiania tzw. zapotrzebowania przez placówki lecznicze. Po stronie farmaceutów powstały wątpliwości - nowe prawo, stare druki - co w tej sytuacji?
Na wiele korzyści e-recepty trzeba poczekać

temu

Rocznie wystawianych jest ok. 250 milionów recept. System zmaga się z wieloma problemami wokół ich papierowego obiegu - zniszczenia i zagubienia, nieczytelnego pisma, fałszowania, braku informacji o interakcjach między lekami przepisanymi przez różnych specjalistów etc. Czy digitalizacja i przejście z papierowej na elektroniczną receptę rozwiąże te problemy?
Farmaceuci mogą odetchnąć

temu

Farmaceuci mogą spać spokojnie. Planowana zmiana, która mówiła, że farmaceuta będzie ustalał poziom odpłatności za lek, gdy nie zrobi tego lekarz - nie weszła w życie.
Marek Tomków: farmaceuta w aptece szpitalnej to ogromna oszczędność

temu

Marek Tomków wyciąga wnioski z raportu NIK-u dotyczącego jakości pracy aptek szpitalnych. Raport ten wykazał, że dochodzi do wielu zaniedbań - przeterminowane leki, zdekompletowane zestawy przeciwstrząsowe - narażanie zdrowia i życia pecjentów. 
Darmowe leki dla kobiet w ciąży?

temu

Rząd zapowiada zmiany, które mają zachęcić do posiadania dzieci bądź jej większej liczby. Jednym z pomysłów są bezpłatne leki dla kobiet w ciąży.
Dobra zmiana dla pacjentów

temu

Nowa unijna legislacja spowoduje, że informacje na temat badań klinicznych będą otwarte. Ułatwi to pacjentom dotarcie do właściwego ośrodka badań klinicznych. Dziś pacjenci dla których udział w badaniach to tzw. ostatnia deska ratunku, często nie wiedzą, że takowe są prowadzone.
Walka z przychodniami - słupami

temu

Idą zmiany. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje prawne uszczelnienie systemu kupowania leków na tzw. zapotrzebowanie. Ma to ograniczyć liczbę sytuacji, w których przychodnie słupy kupują leki trudno dostępne i sprzedają je za granicę.
Tańsze leki dla rodzin wielodzietnych

temu

Po trzech latach od uchwalenia Karty Dużej Rodziny ustawodawca zadecydował, że włączy do programu również apteki.
Posiedzenie w sprawie małej noweli Pf przełożone

temu

Wczoraj w południe pod przewodnictwem posła Krzysztofa Ostrowskiego miało odbyć się posiedzenie dot. ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Niestety, ze względu na brak strony społecznej dyskusja została przełożona.
NEWS

temu

Farmaceuto, tutaj znajdziesz ważne regulacje dotyczące sytuacji prawnej apteki.
Zapotrzebowanie placówek leczniczych - nowe zasady i stare druki

temu

Niedawne zmiany w prawie zaostrzyły zasady wystawiania tzw. zapotrzebowania przez placówki lecznicze. Po stronie farmaceutów powstały wątpliwości - nowe prawo, stare druki - co w tej sytuacji?
Na wiele korzyści e-recepty trzeba poczekać

temu

Rocznie wystawianych jest ok. 250 milionów recept. System zmaga się z wieloma problemami wokół ich papierowego obiegu - zniszczenia i zagubienia, nieczytelnego pisma, fałszowania, braku informacji o interakcjach między lekami przepisanymi przez różnych specjalistów etc. Czy digitalizacja i przejście z papierowej na elektroniczną receptę rozwiąże te problemy?
Farmaceuci mogą odetchnąć

temu

Farmaceuci mogą spać spokojnie. Planowana zmiana, która mówiła, że farmaceuta będzie ustalał poziom odpłatności za lek, gdy nie zrobi tego lekarz - nie weszła w życie.
Marek Tomków: farmaceuta w aptece szpitalnej to ogromna oszczędność

temu

Marek Tomków wyciąga wnioski z raportu NIK-u dotyczącego jakości pracy aptek szpitalnych. Raport ten wykazał, że dochodzi do wielu zaniedbań - przeterminowane leki, zdekompletowane zestawy przeciwstrząsowe - narażanie zdrowia i życia pecjentów. 
Darmowe leki dla kobiet w ciąży?

temu

Rząd zapowiada zmiany, które mają zachęcić do posiadania dzieci bądź jej większej liczby. Jednym z pomysłów są bezpłatne leki dla kobiet w ciąży.
Dobra zmiana dla pacjentów

temu

Nowa unijna legislacja spowoduje, że informacje na temat badań klinicznych będą otwarte. Ułatwi to pacjentom dotarcie do właściwego ośrodka badań klinicznych. Dziś pacjenci dla których udział w badaniach to tzw. ostatnia deska ratunku, często nie wiedzą, że takowe są prowadzone.
Walka z przychodniami - słupami

temu

Idą zmiany. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje prawne uszczelnienie systemu kupowania leków na tzw. zapotrzebowanie. Ma to ograniczyć liczbę sytuacji, w których przychodnie słupy kupują leki trudno dostępne i sprzedają je za granicę.
Tańsze leki dla rodzin wielodzietnych

temu

Po trzech latach od uchwalenia Karty Dużej Rodziny ustawodawca zadecydował, że włączy do programu również apteki.
1
2
3
4
5
6
7