Decyzja samorządu nie jest kluczowa

temu

NSA rozpatrując skargę kasacyjną uznał, że wydanie opinii o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki nie jest zależne od opinii organów samorządu aptekarskiego - wojewódzki inspektor farmaceutyczny podejmuje decyzję samodzielnie.  
Nielegalny wywóz leków - nowe przepisy niczego nie zmienią?

temu

Niebawem pod obrady rządu trafi kolejny projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. Postanowiono w nim m.in. rozprawić się z nielegalnym wywozem leków.
Upadł projekt ograniczenia obrotu pozaaptecznego

temu

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poseł Ewy Malik poinformował o wycofaniu się z pomysłu ograniczenia pozaaptecznego obrotu lekami.
Poseł Piotr Liroy-Marzec pyta ministra o dostępność medycznej marihuany

temu

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, której skutkiem jest dopuszczenie terapii medyczną marihuaną, poseł Liroy-Marzec pyta Ministra Zdrowia o środki zapewniające dostępność produktu.
Technik to nie farmaceuta

temu

Co pewien czas powraca temat kształcenia techników farmaceutycznych – jego jakości i wygaszania. Przysłuchując się tej dyskusji, nie sposób uciec przed spostrzeżeniem, że wciąż słyszymy w niej te same deklaracje, ale w praktyce niewiele się zmienia. Wbrew zapowiedziom środowiska techników sprzed kilku lat nie poprawiono bowiem ani nie ujednolicono standardów ich kształcenia, a wielu techników nie może znaleźć zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
Niezwykle potrzebna ustawa o zawodzie

temu

Farmaceuci przeszło 25 lat czekają na ustawę o swoim zawodzie.Wcześniejsze przymiarki do jej uchwalenia odeszły w zapomnienie, nie widać też efektów działania powołanego do życia rok temu specjalnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Na nasze pytanie w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że obecnie zajmuje się pilniejszymi projektami, prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty zostały więc na jakiś czas zawieszone.
Co z obrotem pozaaptecznym?

temu

Jednym z ważniejszych problemów rynku farmaceutycznego w Polsce jest pozaapteczny obrót lekami. Kilka miesięcy temu poczuliśmy przedsmak nadciągającej rewolucji,pojawiła się bowiem lista substancji, które po zmianach mogłyby być dostępne poza aptekami. Potem zapadła kilkumiesięczna medialna cisza, którą postanowiliśmy przerwać, pytając Ministerstwo Zdrowia o tę kwestię.
W których miastach można obecnie otworzyć aptekę?

temu

Według analizy przeprowadzonej przez redaktorów serwisu BIQdata najwięcej, bo 30 nowych aptek może powstać w 139-tysięcznej Rudzie Śląskiej. Tuż za nią jest Warszawa (25 apteki), Zabrze, Rybnik (po 24 apteki) i  Chorzów - 21.
Sieć przegrała z samorządem

temu

Naczelny Sąd Administracyjny po niemal dwóch latach od wydania wyroku przez sąd niższej instancji przyznał samorządowi aptekarskiemu prawo do opiniowania decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Choć sprawa wydawać się może błaha, to jednak ma ogromne znaczenie, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny, wydając dwa lata temu swój wyrok w tej samej sprawie,w uzasadnieniu napisał jednoznacznie, że celem nadrzędnym wprowadzenia przepisów antykoncentracyjnych do Prawa farmaceutycznego było zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego.
Po opinię samorządu bez wiedzy aptekarza

temu

Właściciel apteki nie musi wiedzieć, że inspektor farmaceutyczny wystąpił do samorządu o opinię w jego sprawie.
Decyzja samorządu nie jest kluczowa

temu

NSA rozpatrując skargę kasacyjną uznał, że wydanie opinii o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki nie jest zależne od opinii organów samorządu aptekarskiego - wojewódzki inspektor farmaceutyczny podejmuje decyzję samodzielnie.  
Nielegalny wywóz leków - nowe przepisy niczego nie zmienią?

temu

Niebawem pod obrady rządu trafi kolejny projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. Postanowiono w nim m.in. rozprawić się z nielegalnym wywozem leków.
Upadł projekt ograniczenia obrotu pozaaptecznego

temu

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poseł Ewy Malik poinformował o wycofaniu się z pomysłu ograniczenia pozaaptecznego obrotu lekami.
Poseł Piotr Liroy-Marzec pyta ministra o dostępność medycznej marihuany

temu

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, której skutkiem jest dopuszczenie terapii medyczną marihuaną, poseł Liroy-Marzec pyta Ministra Zdrowia o środki zapewniające dostępność produktu.
Technik to nie farmaceuta

temu

Co pewien czas powraca temat kształcenia techników farmaceutycznych – jego jakości i wygaszania. Przysłuchując się tej dyskusji, nie sposób uciec przed spostrzeżeniem, że wciąż słyszymy w niej te same deklaracje, ale w praktyce niewiele się zmienia. Wbrew zapowiedziom środowiska techników sprzed kilku lat nie poprawiono bowiem ani nie ujednolicono standardów ich kształcenia, a wielu techników nie może znaleźć zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
Niezwykle potrzebna ustawa o zawodzie

temu

Farmaceuci przeszło 25 lat czekają na ustawę o swoim zawodzie.Wcześniejsze przymiarki do jej uchwalenia odeszły w zapomnienie, nie widać też efektów działania powołanego do życia rok temu specjalnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Na nasze pytanie w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że obecnie zajmuje się pilniejszymi projektami, prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty zostały więc na jakiś czas zawieszone.
Co z obrotem pozaaptecznym?

temu

Jednym z ważniejszych problemów rynku farmaceutycznego w Polsce jest pozaapteczny obrót lekami. Kilka miesięcy temu poczuliśmy przedsmak nadciągającej rewolucji,pojawiła się bowiem lista substancji, które po zmianach mogłyby być dostępne poza aptekami. Potem zapadła kilkumiesięczna medialna cisza, którą postanowiliśmy przerwać, pytając Ministerstwo Zdrowia o tę kwestię.
W których miastach można obecnie otworzyć aptekę?

temu

Według analizy przeprowadzonej przez redaktorów serwisu BIQdata najwięcej, bo 30 nowych aptek może powstać w 139-tysięcznej Rudzie Śląskiej. Tuż za nią jest Warszawa (25 apteki), Zabrze, Rybnik (po 24 apteki) i  Chorzów - 21.
Sieć przegrała z samorządem

temu

Naczelny Sąd Administracyjny po niemal dwóch latach od wydania wyroku przez sąd niższej instancji przyznał samorządowi aptekarskiemu prawo do opiniowania decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Choć sprawa wydawać się może błaha, to jednak ma ogromne znaczenie, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny, wydając dwa lata temu swój wyrok w tej samej sprawie,w uzasadnieniu napisał jednoznacznie, że celem nadrzędnym wprowadzenia przepisów antykoncentracyjnych do Prawa farmaceutycznego było zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego.
2
3
4
5
6
7
8